OPYRCHAŁ

Realizacje Inwestycji

Skuteczność i profesjonalizm.

O mnie

Robert Opyrchał

Inspektor nadzoru Wrocław

Od 2006 roku zajmuje się obsługą inwestycji budowlanych. Posiadam uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz ograniczonym zakresie w branży drogowej, a szczegółowy zakres uprawnień znajduje się w decyzji o nadaniu uprawnień.
Uprawnienia wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń nr 37/DOŚ/06
Członkostwo w Dolnośląskiej Okręgowej Izbie Budownictwa nr DOŚ/BO/0596/06

W 2007 roku zostałem zatrudniony w firmie specjalizującej się w nadzorowaniu inwestycji budowlanych.

W 2008 roku założyłem firmę “ OPYRCHAŁ “ Realizacje Inwestycji we Wrocławiu.
Specjalizuję się w prowadzeniu nadzorów budowlanych jako inspektor nadzoru inwestorskiego, pełnieniu funkcji kierownika budowy a także w wykonywaniu przeglądów nieruchomości i opracowywaniu opinii technicznych.

Zajmuję się kompleksowym prowadzeniem procesu inwestycyjnego dla inwestorów dla firm i osób prywatnych. Świadczę kompleksowo okresowe przeglądy techniczne obiektów budowlanych oraz pomagam w odbiorach technicznych mieszkań i domów.

Oferta

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru reprezentuje Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest wg prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 I późn. zmiany) jedną z samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

pełnienie funkcji kierownika budowy

Budowa obiektu budowlanego wymaga zatrudnienia kierownika budowy, tj. osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane pozwalające na samodzielne prowadzenie budowy z zachowaniem przepisów prawa budowlanego i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Portfolio

Realizacje Inwestycji

wykonywanie przeglądów budynków

Obowiązkowa kontrola budynków jest narzucona przez Prawo Budowlane, czyli ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku z późn. zmian). W Rozdziale 6 ustawy są szczegółowo opisane zasady przeprowadzania przeglądów technicznych i terminy ich wykonania, a także konkretne wskazania, kto może dokonywać takich kontroli i jak powinno się je dokumentować.

pexels-thirdman-5584052

Referencje

Opyrchał Inspektor nadzoru Wrocław

Zobacz i pobierz nasze referencje 

Kontakt

Inspektor nadzoru Wrocław

53-138 Wrocław,
ul. Powstańców Ślaskich 171/8

607-388-467